Apie mus

UAB „Baltoji buhalterija“ – finansinės apskaitos ir mokesčių konsultacijų biuras. Jau daugiau nei 15 metų tobulėjame finansinės ir mokestinės apskaitos srityje.

Įvairių juridinių formų įmonėms bei fiziniams asmenims teikiame finansinės apskaitos paslaugas, atstovaujame savo klientus įvairiose institucijose (VMI, Sodra irk t.), konsultuojame mokesčių klausimais, atliekame finansinę veiklos analizę.
Mūsų darbuotojai yra aukščiausios kvalifikacijos apskaitos specialistai, kurie nuolat kelia kvalifikaciją ir teikia profesionalias apskaitos paslaugas.

 
vertybės

Atsakomybė

Inovatyvumas

Pagarba žmogui

Profesionalumas

UAB “Baltoji Buhalterija” savo veiklą vykdo remdamasi tam tikromis vertybėmis ir principais, kurių dėka sugebėjo tapti tuo, kuo yra dabar – patikima ir stabilia kompanija, prisidedančia prie klientų verslų kūrimo. Įmonės įkūrėja vystydama veiklą, pirmiausiai svarstė kokie yra kliento lūkesčiai kompanijos atžvilgiu. Ar mes, kaip kompanija, galime jam užtikrinti, jog viskuo bus pasirūpinta? Kuo mes klientui galime būti įdomūs ir ko jis gali tikėtis iš mūsų ateityje? Kokias žmogiškąsias ir profesines savybes turėtų turėti kompanijos darbuotojas, kad patenkintų ir netgi viršytų kliento lūkesčius, taip kurdamas kompanijos vertę? Na ir galiausiai, kuo pati įmonė nori tapti ilgalaikėje perspektyvoje.

Darbo etikos principai

Sąžiningumas

Buhalteris profesionalas turi būti doras ir sąžiningas visuose profesiniuose ir verslo santykiuose.

Objektyvumas

Buhalteris profesionalas turi neleisti, kad šališkumas, interesų konfliktas ar kitų asmenų pernelyg didelė įtaka paveiktų profesinius ar verslo sprendimus.

Profesinė kompetencija ir pareigingumas

Nuolatinė buhalterio profesionalo pareiga yra išlaikyti tokį profesinių žinių ir kompetencijos lygį, kuris užtikrintų, kad klientui arba darbdaviui būtų teikiamos aukšto lygio profesinės paslaugos, pagrįstos naujausia praktika, įstatymais ir metodika. Teikdamas profesines paslaugas buhalteris profesionalas turi dirbti stropiai ir laikytis galiojančių techninių ir profesinių standartų.

Konfidencialumas

Buhalteris profesionalas turi rūpintis profesinių ir verslo santykių metu gautos informacijos konfidencialumu ir be deramo ir specialaus leidimo negali atskleisti šios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai atskleisti informaciją yra teisinė ar profesinė teisė arba pareiga. Profesinių ir verslo santykių metu gauta konfidenciali informacija negali būti naudojama asmeniniam buhalterio profesionalo arba trečiosios šalies pranašumui įgyti.

Profesionalus elgesys

Buhalteris profesionalas turi laikytis atitinkamų įstatymų ir teisės aktų ir vengti jo profesiją diskredituojančių veiksmų.

Susisiekite su mumis