Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifai, taikomi 2019 m. ir vėlesniais metais

 

Pajamos GPM tarifas %
Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų dalis, neviršijanti :

– 120 VDU* (2019 m.)

– 84 VDU (2020 m.)

– 60 VDU (2021 m.).

(neįskaitant už 2018 m. ar ankstesnius metus apskaičiuoto darbo užmokesčio).

20 %
Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų dalis, viršijanti:

– 120 VDU* (2019 m.)

– 84 VDU (2020 m.)

– 60 VDU (2021 m.)

(Neįskaitant už 2018 m. ar ankstesnius metus apskaičiuoto darbo užmokesčio)

27 %
2018 m. ar ankstesniais metais apskaičiuotos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 m. ar vėliau

(neatsižvelgiant į bendrą metinių pajamų sumą)

15 %
Ligos (įskaitant išmokamas darbdavio), motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos

(neatsižvelgiant į bendrą metinių pajamų sumą)

15 %
Pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai) 15 %
Individualios veiklos pajamos 15 %

(atėmus mokesčio kreditą)

Pajamos už parduotas atliekas (išskyrus individualios atliekų pirkimo-pardavimo veiklos pajamas) 5 %
Kitų nesusijusių su darbo santykiais (išskyrus iš individualios veiklos ir paskirstytojo pelno) apmokestinamųjų pajamų dalis, neviršijanti 120 VDU:

– palūkanos

– autoriniai atlyginimai

– iš turto pardavimo  (kitokio perleidimo nuosavybėn)

– honorarai

– azartinių lošimų laimėjimai

– tantjemos

– dovanos, prizai ne iš darbdavio

ir kt.

15 %
Kitų nesusijusių su darbo santykiais (išskyrus iš individualios veiklos ir paskirstytojo pelno) apmokestinamųjų pajamų dalis, viršijanti 120 VDU:

– palūkanos

– autoriniai atlyginimai

– iš turto pardavimo  (kitokio perleidimo nuosavybėn),

– iš turto nuomos

– honorarai

– tantjemos

– azartinių lošimų laimėjimai

– dovanos ne iš darbdavio ir kt.

20 %